K10

Aşağıdaki sorular son 30 gün içinde kendinizi nasıl hissettiğiniz hakkındadır.

Lütfen her soruda söz konusu duyguyu hangi sıklıkta hissettiğinizi en iyi açıklayan sayıyı yuvarlak içine alınız.

İsim
1. Herhangi bir sebep olmadan aşırı yorgunluk

2. Sinirli

3. Hiçbir şekilde sakinleşemeyecek kadar sinirli

4. Umutsuz

5. Huzursuz veya tedirgin

6. Yerinde duramayacak kadar huzursuz

7. Çökkün

8. Hiçbir şekilde neşelenemeyecek kadar çökkün

9. Her şeyin çok zor gelmesi

10. Değersiz