Dr Klinik Psikolog

Cumhur AVCİL

1981 yılında Bursa‘da doğdu. 1999 yılında Bursa Erkek Lisesi‘nden, 2004 yılında ise Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü‘nden mezun oldu. Lisans bitirme projesini “Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı Düzeylerine Duygusal Özgürlük Tekniğinin (EFT) Etkileri” konulu teziyle başarıyla tamamladı.

Lisans öğrenimi sırasında Ankara Hastanesi Ruh Sağlığı Dispanseri’nde staj yaptı. Ankara Üniversitesi Psikoloji Topluluğu Başkanlığı‘nın yanı sıra, 8. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi’nin Düzenleme Kurulu Başkanlığı ve Kongre Başkanlığı görevlerini yürüttü. Lisans öğrenimi sonrasında Uğur Böceği Özel Eğitim Merkezi, Evlilik Terapileri Enstitüsü ve Sağduyu Danışmanlık bünyesinde psikolog olarak çalıştı.

Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde yüksek lisans eğitimini “Psikiyatrik Hasta Yakınlarında Stigmatizasyon Düzeyleri ve Etkili Faktörler” konulu teziyle tamamladıktan sonra NPİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi‘nde yatan hasta servislerinde ve polikliniklerinde psikoterapi hizmetlerine devam etti. Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi bünyesinde “Pozitif Psikoloji” derslerini vermiştir.

2016 Ocak ayından itibaren Terapi Tıp Merkezi ailesine katılarak, ergen ve yetişkin bireylere psikoterapi ve psikolojik test hizmetleri vermeye başladı.

2019 yılında Türkiye’nin ilk Bilgisayarlı Bilişsel Davranışçı Terapi uygulaması SKS – Sınav Kaygısına Son‘u geliştirdi ve kullanıma açtı.

Üsküdar Üniversitesi’ndeki doktora eğitimini 2021 yılında “Sınav Kaygısı İçin Bilgisayarlı Bilişsel Davranışçı Terapi Programı” konulu teziyle tamamlayarak “doktor” ünvanını aldı.

2021 yılından itibaren Antalya Bilim Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında “doktor öğretim üyesi” olarak görev yapmaktadır.

2022 yılında Bilgisayarlı Bilişsel Davranışçı Terapi uygulamalarını geliştirerek psikademi.com kendine yardım sitesini kurdu.

Eğitimler:

 • EMDR, Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • Farkındalık Temelli Bilişsel Terapiler, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
 • Gottman Çift Terapisi, Psikoloji İstanbul
 • Bilişsel Davranışçı Terapiler, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
 • Kompleks Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve EMDR, Türkiye Psikiyatri Derneği
 • Cinsel İşlev Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Tedavisi, Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, PADEM
 • Duygusal Özgürlük Tekniği (EFT), Türk Psikologlar Derneği
 • MMPI Uygulanması ve Yorumlanması, Türk Psikologlar Derneği
 • Nöropsikolojik Testler, Türk Psikologlar Derneği

Yayınlar:

 • Avcil, C., Herdi, O. (2023). An Unguided Computerized Cognitive Behavioral Therapy Program for Test Anxiety. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 12 (3), 231-241. doi:10.5455/JCBPR.135830
 • İlhan, Y., Avcil, C. (2023). The Efficacy of A Single-Session Virtual Reality Exposure In The Therapeutic Intervention of Specific Phobias. The Journal of Happiness and Well-Being, 9 (15), 4-19.
 • Avcil, C. (2023). Deprem Haberlerini Takip Etme Davranışlarının Travma Sonrası Korku ve Kontrol Duygusu ile Travmatik Stres Belirtileri Üzerindeki Etkileri. Üsküdar Üniversitesi 5. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı.
 • Avcil, C. (2022). Klinik Psikoloji Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeyleriyle İlişkili Faktörler. Üsküdar Üniversitesi 4. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI – 58.
 • Avcil, C., Burkovik, Y. (2022). Dayanıklılık ve Yılmazlık. MUTLULUK BİLİMİ: Gençler İçin Pozitif Psikoloji Uygulamaları Ders Kitabı. ÜSKÜDAR ÜNIVERSITESI YAYINLARI – 56.
 • Avcil, C., Bulut, H., Hızlı Sayar, G. (2016). Psikiyatrik Hastalıklar ve Damgalama. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0(2), 175-202 . DOI: 10.32739/uskudarsbd.2.2.4
 • Avcil, C. (2014). Alkol ve Madde Bağımlılığında Bilişsel İşlevlerin Nöropsikolojik Testler ile Değerlendirilmesi, 7. Ulusal Anksiyete Kongresi Poster Sunum.
 • Nurmedov, S., Noyan, O., Metin, B., Ekmen, S., Avcil, C., Kose, S. (2016). Extensive Gray Matter Volume Reduction and Correlations with Neuropsychological Performance in Alcohol Use Disorder Patients. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 26:4, 355-363, DOI: 10.5455/bcp.20160223123949
 • Avcil, C. (2002). Tırmanışın Dağcıların Psikolojik Belirtileri Üzerine Etkisi. Fenomen Dergisi: 7, s: 36-40, Ankara.